הפשע הכי גדול שהציונות עשתה זה לקחת מהיהודים את החלום

חבל הארץ הזה לא היה צריך להיות מעולם יותר מגלויה ישנה של הר הזיתים במטבחים של סבתות יהודיות שחוזרות מבית הכנסת של הזקנים בשבת בבוקר, ונאנחות עם גרגר נחמה קטנה ומתוקה. כל כך צדקו מי שאמרו: צריך לחכות למשיח. צדקו לא רק דתית, שזה פחות התחום שלי, אלא אנושית. ראו את הנולד. – לא היה…

התוכן הוא למשתמשים ברמה תן לי את הפוסט הזה , מזרחי חודשי, מזרחי שנתי , מזרחי שנתי + הספר “חופש מניפסט” , מזרחי שנתי + “חופש. מניפסט” + שעתיים אישיות עם אלון, and מזרחי שנתי ירשתי/עשיתי הון ואני תומך בך ללא פשרות בלבד.
התחבר הצטרף עכשיו

Fantastic you're here 👋

Join Abdalla's grandson's newsletter