קריסה נורמטיבית סופית ומוחלטת

ישראל, נזכיר לכולנו, הייתה מקום מסובך ומסוכסך מנטלית ועצמונית, ובאופן חסר תקנה, עוד הרבה לפני השביעי באוקטובר. שנים קודם לאותה שבת טראגית, היחס ההרסני של מדינת ישראל לזיכרון ולשואה ולנרטיב ההיסטוריים שלה היה אסוני ומבשר רעות, ואיום ברור ומיידי על כל אדם לא רק שוחר חופש, אלא שוחר נורמליות. שנים ארוכות אנשים דיברו ואמרו והתריעו,…

התוכן הוא למשתמשים ברמה תן לי את הפוסט הזה , מזרחי חודשי, מזרחי שנתי , מזרחי שנתי + הספר “חופש מניפסט” , מזרחי שנתי + “חופש. מניפסט” + שעתיים אישיות עם אלון, and מזרחי שנתי ירשתי/עשיתי הון ואני תומך בך ללא פשרות בלבד.
התחבר הצטרף עכשיו

Fantastic you're here 👋

Join Abdalla's grandson's newsletter